eltsenien   anbi  stichting "voor als je even geen haar hebt"
Internationale Vrouwendag 2014
het MULTICULTIMATRAS
met als thema loverboys


upgraden


Een Fairleidelijke bed-ervaring?

Op 8 maart wordt er wereldwijd Vrouwendag gevierd. In Friesland worden tussen 7 en 16 maart diverse activiteiten georganiseerd tijdens de Friese Vrouwenweek. Dit jaar is het thema in Friesland ‘Omdenken’. Voor Upgraders, deze keer leden van de Jongeren Advies Raad Leeuwarden (JAR), aanleiding om een moeilijk onderwerp op een ludieke en positieve manier om te denken; Loverboys. Samen met kunstenares Anneke Langenberg en Agnes Könst, coördinator van de Friese Vrouwenweek zullen de Upgraders u op donderdag 13 maart tussen 19.00 en 20.00 uur bij de Stadswaag in Leeuwarden op een Fairleidelijke manier het bed in proberen te lokken.

Hoe kun je een moeilijk onderwerp op een positieve manier onder de aandacht brengen? Juist! Door om te denken! De Upgraders hebben het thema van de Friese Vrouwenweek letterlijk toegepast bij het bedenken van hun Upgrade. Zij willen laten zien hoe gemakkelijk het is om iemand ‘het bed in te lokken’. Een slachtoffer van een loverboy wordt eerst verleid met cadeau’s, om daarna tegen de vrije wil in gedwongen te worden om met vele verschillende mensen het bed te delen. Wat veel mensen niet weten is dat er ook lovergirls zijn. Een lovergirl speelt eerst de beste vriendin van het slachtoffer, waarna het slachtoffer gechanteerd wordt om met vele mensen het bed te delen. “Het dwingen van mensen is niet positief dus dat gaan we zeker niet doen! De mensen die we aanspreken kunnen zelf kiezen of ze wel of niet in ons bed gaan liggen. Een slachtoffer van een loverboy heeft deze keuze niet.” vertelt Upgrader Annette Straatsma. “Wanneer iemand besluit om niet ‘het bed in te duiken’ wordt deze persoon op een ludieke en Faire manier gefeliciteerd met het maken van deze bewuste eigen keuze.” De mensen die de verleiding niet kunnen weerstaan, ontvangen een tastbaar aandenken.

Kunstenares Anneke Langenberg wilde graag haar bijdrage leveren aan de Upgrade. ‘’De boodschap van de Upgrade is bijna op mijn lijf geschreven. Ik kies graag zelf voor wat ik wel -maar zeker ook niet-  wil en doe. Dit komt tijdens de Upgrade op een ludieke manier naar voren. Ook vind ik het fantastisch dat mijn ‘multicultimatras’ en de vrouwenkraag die ik jaren geleden heb ontwikkeld, nu weer gebruikt worden.’’ Ook Agnes Könst van de Friese Vrouwenweek is enthousiast over de Upgrade die de jongeren van de JAR hebben bedacht. “Ik vind het fantastisch dat jongeren zich inzetten voor een algemeen bekend maar verborgen probleem als loverboys. En petje af voor de uitdagende manier waarop ze dat doen!’’

Een Upgrade is een korte, positieve actie waarmee jongeren tussen de 12 en de 26 jaar aandacht vragen voor de Millenniumdoelen en/of de Mensenrechten. In Fryslân ligt de organisatie van het landelijke jongerenprogramma Consumptie Verplicht, waar het Upgraden deel van uitmaakt, in handen van Tûmba. Het vastleggen op film en het bereiken van de media is een essentieel onderdeel van het Upgraden. Daarom worden er van iedere Upgrade opnames gemaakt, deze keer door Runia Media Productions uit Leeuwarden, die na afloop te zien zijn op de landelijke portal upgraden.nu en op de Facebookpagina ‘Upgraden Fryslân’. Daar kunnen ook alle eerdere Upgrades bekeken worden.

Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beschrijving: Logo BuZa RO_BZ_Logo_1_RGB_pos_nl


internationale vrouwendag

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Beschrijving: Logo Tvmbanieuw 

Contactpersoon: Renate Ruygh

Email: tumba4@tumba.nl

Telefoon: 058-215 77 71

Mobiel: 06-202 75 478

 

De Friese ontwikkelingen van dit landelijke project zijn te volgen via:

http://www.facebook.com/pages/UpgradenFryslan

http://twitter.com/UpgradenFryslan

 

Een overzicht van alle activiteiten in het hele land zijn ook te volgen op de landelijke site, Facebook, en Twitter:

www.upgraden.nu, www.facebook.com/upgraden, http://twitter.com/upgraden


terug naar eltseniennieuws
terug naar het begin